​": ... the unintended consequences of the ultra-loose monetary policy are becoming increasingly apparent -- in the form of rapidly rising house prices and persistently strong growth in mortgage credit", tillägger Ms Muehlbronner.


Enligt Moddy's bild är detta trender som troligtvis kommer fortsätta i samband med att räntan fortsätter att vara låg. Detta ökar risken för en bostadsbubbla med enorm risk för skada båda då priserna svänger er men också på den ekonomiska stabiliteten. Svenska hushåll är väldigt skuldsatta och avkastningen från dessa skuldsatta tillgångar kommer bli mer och mer under tryck ifall de negativa räntorna och avkastnings situationen fortsätter.
Något som inte viker nedåt är hushållens skulder. Svenskarna var i februari skyldiga svindlande 3 563 miljarder kronor, varav omkring 80 procent är bostadslån. Det är 236 miljarder mer än för ett år sedan och skuldberget växer i oförminskad takt med sju procent per år. Ingen fara, invänder optimisten, då hushållens samlade förmögenhet är hela 18 000 miljarder. Men den förmögenheten är mycket ojämnt fördelad.


​Problemet är de som sitter med högt belånade bostäder. Och det handlar om miljoner låntagare om man räknar med lån på 50 procent av bostadsrättens värde och 70 procent av villans. Så länge statens ekonomi är under kontroll, liksom arbetslösheten, kommer inte mycket att hända. Men vid en ny global ekonomisk kris befinner sig Sverige och svenska banker i ett utsatt läge på grund av skuldsättningen.

En jämförelse med 2007, för tio år sedan, visar att räntorna då var normalhöga. Den genomsnittliga bolånetagaren betalade 4,5 procent. De skulle stiga till drygt sex procent fram till krisens utbrott i september 2008 för att sedan falla drastiskt ned mot nollstrecket. Vid en ny stor finanskris, exempelvis hösten 2018, finns ingen möjlighet att sänka räntan. Det måste tas med i beräkningen om många samtidigt förlorar sina jobb. När inte lånen kan betalas tillbaka och bostäderna måste säljas, då är kraschen ett faktum.

Det man kan göra för att förbereda sig medan allt ser bra ut är att konsolidera, att försöka minska sårbarheten. Amorteringskravet har inte hindrat svenskarna från att fortsätta öka skulderna. 


​Historiskt pendlar bostadspriserna, både i Sverige och internationellt, runt KPI-inflationen och reala bostadspriser står över tiden stilla. Utmärkande för Sveriges och andra länders bostadsbubblor är att priserna skenar ifrån KPI-utvecklingen.
​​Bostadsbubblan i slutet av 80-talet, som sprack 1990, framgår realt bara som en liten pendling runt KPI, och är ingenting i jämförelse med aktuell bostadsbubbla​Vi kan oavsett konstatera att uppgången och kraschen runt 1990 bara var en liten krusning i jämförelse med vad vi upplever nu.


Med en egeninsats på 20 kan du köpa ett hus som är värt 100. Hävstången är 5 och om priset på bostaden stiger 10% ökar dina tillgångar med 50% – men om priset på bostaden sjunker med 10% minskar å andra sidan dina tillgångar med 50%. När tillgångspriser väl börjar sjunka ger de höga hävstängerna upphov till en kumulativ prissänkningsprocess där ökad osäkerhet och volatilitet snabbt kan leda till ökade krav på säkerheter och egeninsatser. Bostadsbubblan spricker och krisen står för dörren.


A factor of 10 increase in price in roughly 20 years.  People are clearly willing to accept just about any price as long as they can borrow and get into ever deeper debt. 


År 1638 kunde priset på en tulpanlök i Nederländerna motsvara två årslöner. Och hushållen var övertygade om att priserna bara skulle fortsätta att öka och öka. Som alla andra bubblor sprack dock även denna bubbla – tulpanmanin – och lämnade mängder av utblottade och ruinerade människor efter sig. Liknande ting utspelade sig i Mississippibubblan år 1720 och i IT-bubblan för tio år sedan. Hur svårt ska det vara att lära av historien?


/TheFreedomMatrix

Riksdagsbankens Mål Att Stimulera Inflationen Har Misslyckats. Nu Står Vi Inför En Bostadskrasch.

OCTOBER 1, 2017

ThefreedomMatrix

 - Tumbling down the rabbit hole, in a search for truth
TheFreedomMatrix

Follow by email

topics

Bloggarkiv

9 maj 2017

What is Pepe the frog & Why are the people using him? The Reason Behind Pepe, Memes, Satire Being Used To Fight The Globalists

 10 maj 2017 

Introduction    

The Online cartoon character Pepe the Frog appears to have been killed off by its creator in a bid to stop his image being hijacked by far-right groups. The question that we must now ask ourself is: Will this stop the memes? Is Pepe dead? 

                  

  
                        

Leta i den här bloggen

Follow by email

Bloggarkiv

​​​​​​​​​Support​​

HashFlare


If you like my work
Northern Lights Transparent

​​​​​​​​​​Gold

Most Popular

 --------

  Bitcoin Adress:
  1FK6MsnqAmxkj5xjb
  Y4gK2ENTzaLgFJTbQ
 
  Ethereum Adress:
  0xf206f94b590f6152a1770
  79b8d0af57598142f99
 
 Paypal Adress:
 www.paypal.me/
 TheWorldWeLiveInn
 
 [Other Ways To Support]

 Goldmoney signup adress:
 goldmoney.com/r/4h3tad
 
 Hashflare signup adress:
 https://hashflare.io
 /r/F40EDCB3

For me
to be able to
continue this journey
down the rabbit hole,
exposing wickedness &  spreading the message
of truth "In a time of  universal deceit 

// TheFreedomMatrix

Moody har sedan tidigare varnat för resultatet av NIRP som enligt han skulle innebära en ohållbar bubbla inom tillgången bostäder

                                        Feel free to 


                      This truth Ministry  

            

 

Thefreed​omMatrix- A truth   ministry

Feel free to mine some crypto to keep the site running while reading  ♥


Please disable your adblock and script blockers to view this page